Dokładność wyniku

Chromatografia cienkowarstwowa wykorzystywana przez Alpha-Cat to wiarygodna metoda badawcza dająca wynik z dokładnością do 2%.

Nasz Zestaw Testowy został wprowadzony do sprzedaży na całym świecie w wyniku gwałtownego wzrostu zainteresowania. Cieszymy się, że nasze Zestawy Testowe Alpha-Cat pomagają tak wielu osobom w życiu codziennym – zarówno pacjentom, jak i producentom.

OPIS METODY ANALITYCZNEJ ORAZ DOWODY DOKŁADNOŚCI WYNIKU

Analiza porównawcza zawartości THC, CBD i CBN przy użyciu Zestawu Testowego Alpha-Cat z wykorzystaniem metody TLC i GC-FID

Badanie porównawcze pomiędzy chromatografią cienkowarstwową oraz chromatografią gazową – Detektor płomieniowo-jonizacyjny (TLC VS GC-FID)

Jest to pierwsze bezpośrednie badanie porównawcze pomiędzy GC-FID oraz metodą TLC stosowaną przez Alpha-Cat.

Poniżej znajduje się przegląd badania porównawczego przy użyciu ślepej próby na podstawie 3 prób o różnym profilu kannabinoidowym. Badania prowadzono za pomocą urządzenia GC-FID udostępnionego przez Fundacji Canna oraz przy użyciu Zestawu Testowego Alpha-Cat.

Celem badania była analiza ilościowa THC, CBD i CBN w badanych próbach.

Pełna wersja studium porównawczego kwantyfikacji THC i CBD udostępniona jest na stronie internetowej Fundacji CANNA.

Podsumowanie badania

Metoda testów proponowana przez Alpha-Cat okazała się być ważnym narzędziem jakościowym przydatnym w wykrywaniu kannabinoidów, dającym powtarzalne i spójne wyniki. Jednak tylko osoby profesjonalnie wyszkolone do przeprowadzania testów metodą Alpha-Cat są w stanie uzyskać pół-ilościowe wyniki za pomocą linijki kannabinoidowej Alpha-Cat dołączonej do zestawu.
Fundación CANNA

 GC-FID - TLC alpha-CAT
Ślepa próba GC-FID – Alpha-Cat TLC

Zauważ, że wniosek wskazuje na wykonanie badania przez osobę nieprzeszkoloną w prowadzaniu badań metodą TLC, co zwiększa margines błędu ich wyników. Jeśli w swojej pracy potrzebujesz profesjonalnej analizy i wiarygodnego wyniku testu materiału badawczego, polecamy szkolenie z zakresu stosowania chromografii cienkowarstwowej, czyli metody TLC dostępne dla Ciebie i Twojego zespołu, zakończone otrzymaniem certyfikatu Alpha-Cat.

METODA ANALITYCZNA OPARTA I ROZWINIĘTA NA PUBLIKACJACH MEDYCZNYCH

Analiza kannabinoidów zawartych w Cannabis sativa L. oparta na jakościowej i ilościowej metodzie HPTLC. Densytometria

Leki zawierające kannabinoidy są obecnie przedmiotem dyskusji na temat dopuszczenia ich jako legalnych środków leczniczych. Wymaga to użycia nowych, nisko kosztowych metod analitycznych o wysokiej wydajności.

Cel:

Celem badań było opracowanie i dopuszczenie możliwości stosowania prostej metody HPTLC umożliwiającej zbadanie stężenia /9-Tetrahydrokannabinolu (/9-THC) oraz przeprowadzenie analizy jakościowej głównych kannabinoidów zawartych w konopiach indyjskich zgodnie z wytycznymi ICH.

Metodologia:

Metoda badawcza została rozwinięta i zatwierdzona na podstawie standardów referencyjnych czystych kannabinoidów oraz dwóch odmian konopi o właściwościach leczniczych. Dokładność została określona poprzez porównanie wyników uzyskanych z metody HTPLC z wynikami uzyskanymi zatwierdzoną metodą HPLC.

Wyniki:

/9-THC ukazuje zależność w zakresie 50-500 ng przy 206 nm za pomocą regresji liniowej:
Y = 11.858x + 125.99 i R^2 = 0.9968.

Wniosek:

Wyniki wykazały, że metoda HPTLC jest dokładna i spójna z innymi wynikami ilościowymi w zakresie /9-THC oraz CBD. Metoda ta jest przydatna w jakościowej i ilościowej ocenie głównych kannabinoidów znalezionych w neutralnych odmianach konopi.

Publikacja:

Przeczytaj podsumowanie wyniku badań opublikowane przez Unbound Medical lub całą publikację „A qualitative and quantitative HPTLC densitometry method for the analysis of cannabinoids in Cannabis sativa L.” (Justin T. Fischedick Ronald Glas, Arno Hazekamp, Roba Verpoorte).

W OPARCIU O OPINIE NASZYCH STAŁYCH KLIENTÓW

Codzienne doświadczenia Alpha-Cat

alpha CAT Every day experience

Metoda prezentowana przez Alpha-Cat pozwala na badanie konopi indyjskich o zróżnicowanym przeznaczeniu: medycznej marihuany, konopi przemysłowych oraz marihuany przeznaczonej na użytek rekreacyjny przez osoby dorosłe.

Codziennie uczymy się od naszych klientów, a obszerne opinie na temat naszych produktów pozwalają nam je stale udoskonalać. W ramach wsparcia, jesteśmy dla Was dostępni pod adresem mailowym: info@alpha-cat.org.

Nie wahaj się z nami skontaktować!

Zobacz opinie użytkowników Zestawu Testowego Alpha-Cat.

Dlaczego warto stosować metodę tlc w porównaniu do pozostałych metod badania konopi indyjskich

  • Do badania Cannabis wykorzystywać można wiele metod. Najbardziej popularnymi są chromatografia cienkowarstwowa (TLC), optymalne wykorzystanie laminarny chromatografii (OPLC), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia gazowa (GC) z masą spektrometrii (MS), chromatografia elektro-kapilarna, metoda fluoro-immunologiczna czasowo-rozdzielcza, immunologiczna itp. Większość z tych sposobów jest czasochłonna i wymaga użycia dużych i kosztownych narzędzi. (Galand i inni, 2004)
  • Przejrzystość i umożliwienie przez producentów identyfikacji czynników produkcji jest obowiązkowe. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wymaga, aby wszystkie firmy farmaceutyczne, nutraceutyczne oraz producenci żywności prowadzili badania wykorzystywanych surowców oraz dostarczały wyczerpującej informacji na temat produktów. Niestety, w przypadku firm konopnych większość producentów nie bada konopi ani ich pochodnych stosowanych w produkcji, w efekcie czego pacjenci nie są świadomi konsekwencji i skutków swojego leczenia. (Steve Kilts, 2012)
  • Przeprowadzona została pół-ilościowa densytometryczna metoda analizy TLC. (Fischedick i inni, 2009).
  • Metoda TLC jest preferowana, jeśli celem badania jest uzyskanie równoczesnego, wizualnego wyniku z dużej ilości prób w krótkim czasie. Analiza ilościowa niezbędna do porównania dwóch prób materiału badawczego i sprawdzenia, czy są takie same nie dająca jednoznacznego wyniku powinna zostać uzupełniona analizą jakościową, ponieważ próby użyte w badaniu oraz próby odniesienia w rzeczywistości różnią się od siebie. Badanie metodą HPLC jest w tym przypadku nieefektywne, ponieważ obraz wyniku badania może być mylący. (Baker i inni, 1980)
  • Metoda TLC jest nisko kosztową metodą analizy kannabinoidów, zatwierdzoną przez Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępcości (UNODC) w przypadku rutynowej kontroli konopi pod kątem zawartości kannabinoidów oraz pochodzenia Cannabis. (Laboratory and Scientific Section UNODC, 2009)